Vakmanstad

Eén van de belangrijkste samenwerkingspartners van de school is Rotterdam Vakmanstad. Zij organiseren i.s.m. de zogeheten LeerTijd Uitbreiding (LTU)

Vanaf de start van schooljaar 2015-2016 biedt de Elisabethschool LTU aan voor de leerlingen van groep 3 - 8. De activiteiten zijn volledig geintegreerd in het rooster en worden aangeboden door vakdocenten. De volgende activiteiten worden gedurende de week aangeboden:
- aikido/judo
- koken
- tuinieren
- filosofie
- drama
- techniek

Door op deze manier te werken, maken alle activiteiten deel uit van het dagelijks lesprogramma op de Elisabethschool. Dit extra aanbod wordt gerealiseerd in samenwerking met Rotterdam Vakmanstad (www.vakmanstad.nl).  

In opdracht van Rotterdam Vakmanstad worden per vakgebied leerlijnen digitaal in beeld gebracht. Hieronder leest u meer informatie over de leerlijn techniek.


Technieklijn

In het schooljaar 2015-2016 introduceert Rotterdam Vakmanstad de Technieklijn/Robotica op basisscholen in Rotterdam Zuid. De scholen werken met het integrale programma Fysieke Integriteit van Vakmanstad. We volgen een les van docent Techniek Sebastiaan.

Rotterdam Vakmanstad verzorgt een integraal programma waarin technieklessen een aparte lijn vormen. Deze lijn is gebaseerd op het materiaal van Lego en bevat de volgende onderdelen:
-          Tandwielen - Duplo (groep 1,2)
-          Overbrenging - Wetenschap en techniek (groep 3 doorlopend naar 7)
-          Leren programmeren - We Do (groep 4 tot groep  6)
-          Robotica – Mindstorms EV3 (groep 6,7,8)

De Technieklijn sluit direct op twee andere lijnen van het programma aan: de Sportlijn en Denklijn, met name de ecosofielessen in de bovenbouw. In de Sportlijn krijgen de leerlingen van de onder- en middenbouw aikidolessen en die van de bovenbouw judolessen. Het lichaam staat centraal. Alle technologie ontvouwt zich vanuit de mechanica van de ledematen en zintuigen. De omvattende afsluiting van deze lijnen in de bovenbouw zijn de ecosofielessen in de Denklijn. Daar krijgen de leerlingen inzicht in ecosystemen en leren zij welke effecten de technologie op ons leven heeft.  Het is van belang dat inzicht in de louter technische aspecten van de Technieklijn zich uiteindelijk laat duiden vanuit de eco-sociale filosofie van RVS.

Meer informatie over de activiteiten van Vakmanstad vindt u op
www.vakmanstad.nl
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work