Kinderen verdienen het om gezien te worden!
Zij hebben recht op onderwijs dat aansluit bij hun ontwikkeling en capaciteiten!


Op de Elisabethschool zijn wij trots op onze leerlingen en de leerlingen leren trots op zichzelf te zijn. Ons pedagogisch en didactisch klimaat is zodanig ingericht dat wij kinderen zelfvertrouwen bieden waardoor zij een positief, reëel zelfbeeld ontwikkelen. De leerlingen durven fouten te maken en daarvan te leren. Wanneer leerlingen in groep 8 onze school verlaten, hebben zij zich ontwikkeld tot kinderen die kunnen plannen en samenwerken. Zij zijn in staat zelfstandig keuzes te kunnen en durven maken. Met deze vaardigheden kunnen zij de middelbare school met vertrouwen tegemoet te zien.

Op de Elisabethschool vragen wij ons steeds af wat de onderwijsbehoeften zijn van onze leerlingen. Wij stellen hoge doelen om dát uit onze leerlingen te halen wat ze in zich hebben. Door middel van handelingsgericht werken en denken zijn wij in staat de opbrengsten te verhogen. We gebruiken opbrengstgegevens om te zien of de leerlingen de vooraf gestelde doelen behalen en gebruiken deze gegevens als input om doelen bij te stellen of te vernieuwen.

Daarnaast zijn wij sinds schooljaar 2015-2016 gestart met Leertijd Uitbreiding (zogeheten LTU). Dit zijn lessen die volledig geintegreerd zijn in het lesprogramma van de Elisabethschool. De vakken aikido, koken, tuinieren, techniek, drama, leesbeleving en filosofie worden aangeboden door vakdocenten. Op deze manier wil de Elisabethschool bijdragen aan de brede ontwikkeling van alle leerlingen!
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT